Donnerstag, 26. Dezember 2013

Sonntag, 22. Dezember 2013

Zeche Zollverein 07.12.2013 - DaWanda-Markt 07.12.2013


Am 07.12.2013 war ich mit Petra beim DaWanda-Markt auf Zollverein.
Op 07.12.2013 was ik met Petra bij de DaWanda-Markt op Zollverein. 
Geschenk von Petra - DANKE!
Cadeaut van Petra - BEDANKT!


Hier geht es zu Petra's DaWanda Shop
und das ist mein DaWanda Shop.

Hier gaat het naar Petra's DaWanda Shop en
dit is mijn Da Wanda Shop.